Nieuwsbrief December 2019


In de nieuwsbrief van December 2019 ondermeer de aandacht aan:

De kinderopvangtoeslag gaat in 2020 omhoog.
Jaaropgaven 2019 worden in februari 2020 verstrekt.
Omgaan met drift buien.
De stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.
webdesign