4. Protocol kindermishandeling
Naar schatting worden jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld. Het ministerie Jeugd en Gezin zet zich in om dat te bestrijden. Ook voor Gastouders geldt per 01-07-2013 de verplichting om met de meldcode te werken. Per 01-01-2019 gaan gastouders werken met de vernieuwde meldcode kindermishandeling.

5. Klachten
Gastouderbureau G4 doet uiteraard haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan er soms een conflict ontstaan, bijvoorbeeld over een contract, opzegtermijn, een bepaalde situatie of mogelijk met de oudercommissie. Gastouderbureau G4 is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is wettelijk verplicht. Hier kunnen gastouders, ouders terecht met een geschil.

Echter, voordat een klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie kunnen gastouders, ouders terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Hier krijgt u onafhankelijke informatie en advies. Of mogelijk leent de klacht zich meer voor bemiddeling en/of mediation om, een voor beide partijen, aanvaardbare oplossing te vinden, zodat een kind bij een moeilijke situatie wellicht toch op uw vertrouwde opvang kan blijven.

Klachtenloket Kinderopvang: telefoon 0900-1877 www.klachtenloket-kinderopvang.nl Geschillencommissie: telefoon 070-3105310 www.degeschillencommissie.nl

webdesign