Kwaliteit


1. Pedagogisch beleidsplan
Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan. Belangrijk is dat een gastkind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Om vraagouders en gastouders hierin te ondersteunen heeft G4 een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan ondersteunt de gastouders bij het nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het laat ook zien, waarop vraagouders kunnen rekenen. Hier vindt u ons pedagogisch beleidsplan.

2. Scholing gastouders

G4 werkt samen met ROC Rivor. De diplomaroute is een onderdeel is van ROC Rivor en is opgericht met als doel gastouders in het land middels een diplomaroute de gelegenheid te geven zich te kwalificeren voor de geldende wet- en regelgeving voor gastouders. Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U volgt geen lessen maar doet meteen examen. Als u slaagt voor uw examen, dan bent u in het bezit van een diploma Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders (mbo-niveau 2).

3. Risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid
Jaarlijks voert G4 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit bij de gastouderopvang. Hierbij wordt gekeken welke veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s de opvang van de kinderen met zich meebrengt. Verbeterpunten en te nemen maatregelen worden dan schriftelijk vastgelegd zodat ze aangepakt worden. G4 ziet hierop toe. De risico-inventarisaties worden uitgevoerd volgens de methodiek Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid. G4 is momenteel aan het bekijken of dit voortaan in digitale vorm kan gaan gebeuren.


webdesign