Maximum uurprijzen Kinderopvangtoeslag voor 2021.


De maximum uurprijs is het bedrag waarover een ouder maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. Alle kosten boven dit bedrag betalen ouders volledig zelf. Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag vastgesteld. Deze worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uurprijzen voor 2021 zijn geworden:

Dagopvang: € 8,46
Buitenschoolse opvang: € 7,27
Gastouderopvang: € 6,49
webdesign